startsida

Fotograf Bo-Erik Gyberg

Svenska Filmakademin verkar för svensk filmkultur genom att:


-   fungera som ett forum för kontakt och debatt bland i Sverige med film praktiskt eller teoretiskt sysselsatta personer


-   som språkrör för dessa kategorier göra en aktiv insats i svensk och internationell kulturdebatt


-   genom utdelande av sitt hederstecken stimulera och belöna framstående enskilda insatser inom filmkonst och filmkultur

Svenska Filmakademin har sitt ursprung i Svenska Filmsamfundet som bildades 1933 av bland annat Bengt Idestam-Almquist (signaturen ”Robin Hood”), Arne Bornebusch, Artur Lundkvist, Gustaf Molander och andra prominenta film- och kulturpersonligheter.


Svenska Filmsamfundet hade från början två huvudverksamheter. Den ena var att förvärva böcker, tidskrifter, stillbilder, manus och så småningom också filmer. Dessa samlingar fick senare en självständig status under namnet Filmhistoriska samlingarna, som 1964 donerades till det då nyss bildade Svenska Filminstitutet. Den andra huvudverksamheten var att ordna debatter, föreläsningar och dela ut stipendier; en verksamhet som efter några år i träda återupptogs 1967 då Svenska Filmsamfundet omvandlades till Svenska Filmakademin.


Här är en länk till vårt 20-års firande på Berns 1953, med Ingrid Bergman och Roberto Rossellini som hedersgäster.


Svenska Filmakademin har för närvarande drygt 140 medlemmar och leds av en styrelse, presidiet, som består av åtta personer. Presidiet kan föreslå nya medlemmar som väljs in i Filmakademin i samband med att de betalar årsavgiften (för närvarande 300 kronor). Varje år ordnar Akademin medlemsträffar och evenemang samt delar ut Kurt Linders stipendium.


Vill du kontakta oss så använd gärna formuläret nedanför.

 
 
Medlemsskap
Kurt Linders stipendium
Allmänna frågor