startsida

Svenska Filmakademin verkar för svensk filmkultur genom att:


-   fungera som ett forum för kontakt och debatt bland i Sverige med film praktiskt eller teoretiskt sysselsatta personer


-   som språkrör för dessa kategorier göra en aktiv insats i svensk och internationell kulturdebatt


-   genom utdelande av sitt hederstecken stimulera och belöna framstående enskilda insatser inom filmkonst och filmkultur

Fotograf Bo-Erik Gyberg

Historia

Svenska Filmakademin har sitt ursprung i Svenska Filmsamfundet som bildades 1933 av bl a Bengt Idestam-Almquist (signaturen ”Robin Hood”), Artur Lundkvist, Kurt Linder, Gustaf Molander och andra prominenta film- och kulturpersonligheter.


Svenska Filmsamfundet hade från början två huvudverksamheter. Den ena var att förvärva böcker, tidskrifter, stillbilder, manus och så småningom också filmer. Dessa samlingar fick senare en självständig status under namnet Filmhistoriska samlingarna, som 1964 donerades till det då nyss bildade Svenska Filminstitutet. Den andra huvudverksamheten var att ordna debatter, föreläsningar och dela ut stipendier; en verksamhet som efter några år i träda återupptogs 1967 då Svenska Filmsamfundet omvandlades till Svenska Filmakademin.


Akademin har för närvarande omkring 100 medlemmar och leds av en styrelse, presidiet, med åtta medlemmar. Presidiet kan föreslå nya medlemmar som sedan ska väljs in av en enhetlig styrelse vid årsmötet. Varje år ordnar Akademin medlemsträffar och evenemang samt delar ut Kurt Linders stipendium.


Vill du kontakta oss så använd gärna formuläret nedanför.

 
 
Medlemsskap
Kurt Linders stipendium
Allmänna frågor